Uavhengig kontroll
I en verden hvor integritet og troverdighet i alt fra byggebransjen til finanssektoren blir stadig viktigere, har begrepet "uavhengig kontroll" blitt et nøkkelord for kvalitet og pålitelighet. Uavhengig kontroll innebærer at en tredjepart, som ikke er involvert i selve utførelsen av arbeidet, foretar en objektiv gjennomgang for å sikre at alt foregår i henhold til gjeldende lover, regler og standarder. Det tj...